Podaci o tvrtki

ART OF RAW d.o.o.
za preradu ekološke hrane

Draškovićeva 4, 21210 Solin – Sv. Kajo

OIB: 63730728724
MBS: 060304774

Članovi uprave: Igor Drašković, Darko Jurić

Temeljni kapital 20.000,00 kuna

Žiro račun kod Sberbank d.d. Zagreb: HR3325030071100083018

ART OF RAW društvo s ograničenom odgovornošću za preradu ekološke hrane upisano je pri Trgovačkom sudu u Splitu